Vragen en Antwoorden over lidmaatschap van de TVN

Vragen over

Lidmaatschap

Hoe word ik lid?

Wanneer u de drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) kunt onderschrijven, kunt u het lidmaatschap aanvragen. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden en ingevuld per post opsturen aan het secretariaat (dit moet per post vanwege de handtekening). Nadat dit formulier op het hoofdkantoor is ontvangen, zal de voorzitter u uitnodigen voor een gesprek. Dit kan de landelijke voorzitter zijn, maar ook de voorzitter van een plaatselijke afdeling als u daar al frequent komt en daar ook lid wil worden.

Vervolgens wordt u lid van de TVN en daarmee van de internationale vereniging, de Theosophical Society die haar basis heeft in India, in Adyar, Chennai. Voor nadere informatie kunt u ook bij het secretariaat terecht.

Wat zijn de kosten van lidmaatschap?

Wat kost het lidmaatschap en een abonnement op Theosofia?

Dit kunt u vinden bij “Kosten lidmaatschap TVN en abonnement Theosofia”. U vindt daar gelijk de voordelen van het lidmaatschap opgenoemd.

Moet ik iets ondertekenen voor ik lid word?

Ja, u moet het aanvraagformulier met een handtekening onderschrijven.

Kan ik ook weer opzeggen?

Natuurlijk kunt u altijd weer opzeggen. Het lidmaatschap wordt echter ook gezien als een spirituele keus. Maak deze alleen als u zeker weet dat u de TVN blijvend wilt steunen.

Ik zou graag een gesprek hebben over lidmaatschap. Kan dat?

Een kort gesprek bevelen wij aan. Het handigste is een plaatselijke afdeling te bezoeken, voordat u lid wordt. U krijgt dan al een heel goed beeld. Voor een uitgebreidere gedachtewisseling kunt u een afspraak maken met de plaatselijke voorzitter.

Wilt u geen plaatselijke afdeling bezoeken, dan kunt u via het Secretariaat altijd een afspraak maken met de landelijk voorzitter.

Houdt lidmaatschap in dat ik dan ook lid ben van de plaatselijke afdeling?

Nee, de plaatselijke afdelingen – die naar gelang hun grootte, loges of centra worden genoemd – zijn hierin autonoom, hoewel ze verbonden zijn met de Nederlandse overkoepelende afdeling. Ze hebben hun eigen programma’s en contributiebepalingen. Echter, lidmaatschap van een plaatselijke afdeling kan alleen maar als u eerst lid bent van de TVN.

Wordt u lid van een plaatselijke afdeling dan betaalt u naast het lidmaatschap van de TVN dus ook de contributie aan deze plaatselijke afdeling.

Waar vind ik de mogelijkheid om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen?

In bijna alle grote steden in Nederland zijn plaatselijke afdelingen. Zij komen in de regel 1 maal in de veertien dagen bijeen. Niet alle avonden zijn openbaar. U kunt op de pagina activiteiten > loges kijken waar zich de plaatselijke afdelingen bevinden. U vindt daar gelijk de telefoonnummers van de voorzitter en de secretaris van die afdelingen.

Wat is de procedure om lid te worden van een afdeling, nadat ik lid ben geworden van de TVN?

Bezoek een aantal openbare loge of afdelingsavonden. Dit is geheel vrijblijvend. U kunt dan bekijken of u zich er thuis voelt. Als u daarna van de onderafdeling lid wil worden, kunt u dat aangeven aan de voorzitter daarvan. Er moet dan een formulier ingevuld worden waar de handtekening van de voorzitter van loge of het centrum onder geplaatst wordt.

 

Home: Ga terug naar het openingsscherm