De Theosofische Vereniging

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

De Theosofische Vereniging als organisatie

De Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) maakt deel uit van de internationale Theosophical Society, waarvan het hoofdkwartier sinds 1882 gevestigd is in Adyar, een voorstad van Chennai (Madras), India.

De Theosophical Society werd in 1875 opgericht te New York door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen , en heeft nationale afdelingen in meer dan veertig landen.

Informatiepakket

Voor meer informatie kunt u een informatiepakket bestellen via de website. Dit pakket bestaat uit:

U kunt dit pakket bestellen o.v.v. naam, adres en tel.nr. Onze kosten voor verzending en materiaal zijn 5 euro. Voor verzending naar het buitenland 7 euro. U bent vrij om deze bijdrage over te maken op gironummer 191910.
 

Home: Ga terug naar het openingsscherm