NIEUWS van De Theosofische Vereniging (Adyar)


Nieuwe spirituele boeken bij de theosofische boekhandel

Zie ook de activiteiten

Aardbeving Chili: Theosofisch hoofdkwartier

2 juni 2010

Door de recente aardbeving in Chili is het hoofdkwartier van de Chileense Theosofische Vereniging ernstig beschadigd. De TOS (Theosophical Order of Service) co÷rdineert een inzamelactie om het gebouw te kunnen herstellen.

U kunt geld overmaken op giro 191910, o.v.v. ‘Gift TOS Chileens hoofdkwartier’.Home: Ga terug naar het openingsscherm