Hoe kan ik lid worden van de TVN?

HOE KAN IK LID WORDEN VAN DE TVN?

Als u lid wilt worden van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) dan kan u daar met een aanvraagformulier een verzoek toe indienen. Hoe dit in zijn werk gaat staat beschreven op de pagina “Lidmaatschap”.

We raden u echter aan zich van te voren goed te oriŽnteren wat het lidmaatschap van de TVN en de TVN in haar algemeenheid precies inhouden. Hieronder vindt u een aantal nuttige tips om u goed voor te bereiden.


Voetnoot

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

[ terug naar boven ]

Home: Ga terug naar het openingsscherm