H. Steel Olcott,
enkele datums uit zijn leven

02-08-1832

geboren in Orange, New Jersey, U.S.A.


1855

was mede- oprichter van de Westchester Farm School bij Mount Vernon, N. Y.; eerste boek over landbouwkunde gepubliceerd


1858

door de Amerikaanse regering naar Europa gestuurd als landbouwkundig expert; redacteur landbouwkunde van de New York Tribune


1860

trouwde (kreeg vier kinderen en scheidde later van zijn vrouw)


1861-1865

hoofd van een commissie die fraude onderzocht tijdens de Noord- Amerikaanse Burgeroorlog; bevorderd tot de rang van Kolonel


1865

kreeg met drie anderen de opdracht om onderzoek te doen naar de moord op President Lincoln


1865-1878

jurist


1874

deed voor de New York Sun en de New York Graphic onderzoek naar psychische verschijnselen op de Eddy Farm; ontmoette H.P. Blavatsky op 17-09-1878

 

1875

boek People from the Other Worlds gepubliceerd; op 17-11-1875 werd de Theosophical Society opgericht met hem als president


1876

organiseerde de eerste crematie in de Verenigde Staten

8        Theosofia 108/1 · februari 2007

1878

vertrok met H.P.B. van New York naar Bombay


1879

blies het boeddhisme nieuw leven in


1880

verenigde de boeddhistische groeperingen in Ceylon (Sri Lanka)


1881

publiceerde De Boeddhistische Catechismus (in het Nederlands uitgegeven door de UTVN, ISBN 90 6175 082 2)


1886

stichtte de Adyar Library van de Theosophical Society


1889

verenigde de boeddhisten in Burma (Myanmar), Siam (Thailand) en Ceylon door de  Collective Agreement (gemeenschappelijke overeenstemming)


1892

plantte de vriendschapsboom, The Tree of Friendship, in Tinnevelly: de eerste daad van broederschap tussen boeddhisten en hindoes


1894

vormde op vele plaatsen in India verenigingen voor hindoe- jongens, Hindu Boys Societies; stichtte bij zijn terugkeer in Adyar de eerste school voor uitgestotenen, paria’s


1896

de heer M.K. Gandhi werd op een bijeenkomst van de Blavatsky Lodge in Engeland aan hem voorgesteld


1902

vierde zijn 70e verjaardag in Adyar; in Ceylon werd dit gevierd met speciale illuminatie, processies en gezang in de meeste boeddhistische tempels


1906

zijn laatste bezoek aan Ceylon; een grote menigte demonstreerde liefde en dankbaarheid voor zijn langdurige diensten aan het boeddhisme


1907

verliet op 17-02-1907 in Adyar om 07.17 uur zijn fysieke lichaam

Theosofia, Jaargang 108, nummer 1, Februari 2007

Terug naar Theosofische Vereniging Website