Plaatselijke Afdelingen

Activiteiten plaatselijke afdelingen

per maand

Plaatselijke Afdelingen: Loges en Centra

De Theosofische Vereniging in Nederland heeft plaatselijke afdelingen in verschillende plaatsen. In deze plaatselijke afdelingen, die loge of centrum genoemd worden, worden lezingen of studieavonden gehouden, voor leden en belangstellenden. De loges hebben niets met de vrijmetselarij te maken. Loge betekent in dit verband werkgroep, behalve dat het bij de wet verenigingen zijn. In loges worden doorgaans verschillende soorten activiteiten ondernomen. Hieronder staan een aantal genoemd:

  • Lezingen: De meeste loges en centra organiseren een aantal keer per jaar lezingen, door theosofische en andere sprekers over spirituele of religieuze onderwerpen.
  • Studieavonden: In de meeste loges en centra vinden studieavonden plaats. Hierin wordt doorgaans een boek bestudeerd. Daarbij wordt besproken hoe het dagelijks leven door de nieuwe inzichten verandert en be´nvloed wordt.
  • Feestdagen: Alle loges vieren een of meerdere van de theosofische feestdagen. In heel de wereld wordt op of rond 8 mei de sterfdag van H.P. Blavatsky herdacht op Witte Lotusdag. De meeste loges in Nederland vieren daarnaast rond 21 december het Lichtfeest - een vieren van het licht dat weer terug komt (een soort kerst dus).
  • Meditatieavonden: In sommige loges wordt er op een aantal dagen per jaar meditatie georganiseerd. Dit kan de vorm hebben van een wekelijkse of twee wekelijkse cursus.
  • Bibliotheek: Een aantal loges heeft een eigen logebibliotheek. Hierin zijn doorgaans boeken over allerlei spirituele en religieuze onderwerpen te vinden.

Actuele jaarprogramma's zijn verkrijgbaar via het secretariaat van de TVN, bijvoorbeeld per e-mail info@theosofie.nl of tel. 020 - 676 56 72.

Home: Ga terug naar het openingsscherm