Studiebijeenkomsten

Studiegroepen

Het doel van deze studiegroepen is niet zozeer het vergaren van kennis, maar meer het aanpassen van het denkvermogen, zodat de fundamentele teksten van oude wijsheid naar waarde geschat kunnen worden. Het daardoor steeds doorbreken van soms lang meegedragen beelden kan leiden naar diepere inzichten die kunnen worden uitgedragen in het dagelijks leven. De deelnemers delen hun inzichten met elkaar n.a.v. de bestudeerde bladzijden uit de genoemde boeken.

De twee groepen hebben als onderwerp respectievelijk 'De Geheime Leer' van H.P. Blavatsky' en 'De Mahatma Brieven'. Deze studiegroepen zijn toegankelijk voor leden van de TVN en voor niet-leden die serieus geïnteresseerd zijn en bekend zijn met de basis-begrippen van het theosofisch gedachtegoed.

Nieuwe deelnemers aan de Studiegroep 'De Geheime Leer' worden verzocht de brochure: Madame Blavatsky over de studie van theosofie door Robert Bowen goed door te nemen. De in die brochure door H.P.Blavatsky aangegeven volgorde van de studie:


1. De drie grondstellingen in de Proloog.
2. De genummerde onderdelen van de Samenvatting deel I, gedeelte I.
3. Inleidende aantekeningen van deel II.
4. Het Besluit van deel II.

In de vorige bijeenkomsten is deze in volgorde gewerkt.
Nieuwe deelnemers wordt dan ook aangeraden deze hoofdstukken door te nemen.

 

De tweede studiegroep houdt zich bezig met: 'De Mahatma Brieven' aan A.P.Sinnett.
Deze groep is meer een vervolg op de voorgaande studiegroepen of wel voor diegenen die al langer met theosofische studie bezig zijn.
Gewerkt zal worden met: De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett samengesteld door A.Trevor Barker, Uitgeverij TUP en met: The Mahatma Letters to A.P. Sinnett in chronological sequence van The Theosophical Publishing House Adyar.

Nieuwe deelnemers aan de Studiegroep 'De Mahatma Brieven' kunnen gebruik maken van het boekje: Leringen over Leerlingschap, door S.S.Varma. Het boekje is verkrijgbaar bij de boekhandel in de Tolstraat.

De brochure en het boekje zijn uitgaven van de Uitgeverij van de Theosofische Vereniging en zij zijn aanwezig in alle theosofische logebibliotheken en in de nationale bibliotheek in de Tolstraat.
Tevens zijn zij te koop bij de TVN boekhandel Tolstraat 154 Amsterdam.


De Nationale studiegroepen vinden plaats in de Tolstraat 154 in Amsterdam op zaterdagen vanaf 11.00 uur (10.30 koffie) tot ongeveer 13.00.
Men wordt verzocht om 10.30 aanwezig te zijn, zodat we ook werkelijk om 11.00 uur kunnen beginnen.

 

Inlichtingen over beide groepen kunnen aangevraagd worden: tel. 020 - 6270185.

De data van de bijeenkomsten

2009


19 september Geheime Leer
10 oktober Mahatma Brieven
7 november Geheime Leer
12 december Mahatma Brieven

2010


9 januari
Geheime Leer
13 februari
Mahatma Brieven
13 maart Geheime Leer
24 april Mahatma Brieven
15 mei Geheime Leer
5 juni Mahatma Brieven

Voor de goede orde:
men wordt verzocht om 10.30 aanwezig te zijn zodat we ook werkelijk om 11.00 uur kunnen beginnen.

Home: Ga terug naar het openingsscherm